Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Εκδόσεις

Κατά Φύλο Παρουσίαση των Υποψηφιοτήτων και των Αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών του Σεπτεμβρίου 2015

Η παρούσα Έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο του Έργου «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής», που υλοποιεί το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ως Τελικός Δικαιούχος. Για τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης αξιοποιούνται τα δεδομένα προηγούμενων ετών, όπως αυτά παρατίθενται: α) στη σχετική Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (2012), και β) στη σχετική Έκθεση του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (2015), καθώς και τα αποτελέσματα των Εθνικών Εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015, όπως αυτά παρατίθενται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κατά Φύλο Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών του 2015

Η παρούσα Έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο του Έργου «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής», που υλοποιεί το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ως Τελικός Δικαιούχος. Για τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης αξιοποιούνται τα δεδομένα προηγούμενων ετών, όπως αυτά παρατίθενται στη σχετική Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (2012), καθώς και τα αποτελέσματα των Εθνικών Εκλογών 2015, όπως αυτά παρατίθενται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εργαλεία Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενημέρωσης

Στο πλαίσιο του Έργου «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» που υλοποιεί το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας περιλαμβάνεται η δράση που αφορά στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών Συμβουλευτικής Στήριξης και Ενημέρωσης σε ενδιαφερόμενες γυναίκες. Τα εργαλεία κι οι στόχοι της συγκεκριμένη δράσης παρατίθενται αναλυτικά στο εγχειρίδιο με τίτλο: "Εργαλεία Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενημέρωσης".

Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Το παρόν εκπαιδευτικό εγχειρίδιο αποτελεί μέρος της σειράς τεσσάρων εκπαιδευτικών εγχειριδίων και απευθύνεται σε γυναίκες που επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στη δημόσια ζωή, σε εθνικούς ή ευρωπαϊκούς θεσμούς. Τα εγχειρίδια είναι αφιερωμένα στις θεματικές ενότητες «Φύλο - Κοινωνία - Πολιτική», «Δομές Εξουσίας», «Πολιτική Επικοινωνία» και «Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές» και αξιοποιούνται σε ειδικά σχεδιασμένα σεμινάρια. Η σειρά εκδίδεται από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής».

Πολιτική Επικοινωνία – Ζητήματα Επικοινωνίας και Φύλου

Το παρόν εκπαιδευτικό εγχειρίδιο αποτελεί μέρος της σειράς τεσσάρων εκπαιδευτικών εγχειριδίων και απευθύνεται σε γυναίκες που επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στη δημόσια ζωή, σε εθνικούς ή ευρωπαϊκούς θεσμούς. Τα εγχειρίδια είναι αφιερωμένα στις θεματικές ενότητες «Φύλο - Κοινωνία - Πολιτική», «Δομές Εξουσίας», «Πολιτική Επικοινωνία» και «Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές» και αξιοποιούνται σε ειδικά σχεδιασμένα σεμινάρια. Η σειρά εκδίδεται από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής».

Δομές Πολιτικής Εξουσίας

Το παρόν εκπαιδευτικό εγχειρίδιο αποτελεί μέρος της σειράς τεσσάρων εκπαιδευτικών εγχειριδίων και απευθύνεται σε γυναίκες που επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στη δημόσια ζωή, σε εθνικούς ή ευρωπαϊκούς θεσμούς. Τα εγχειρίδια είναι αφιερωμένα στις θεματικές ενότητες «Φύλο - Κοινωνία - Πολιτική», «Δομές Εξουσίας», «Πολιτική Επικοινωνία» και «Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές» και αξιοποιούνται σε ειδικά σχεδιασμένα σεμινάρια. Η σειρά εκδίδεται από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής».

Φύλο - Κοινωνία – Πολιτική

Το παρόν εκπαιδευτικό εγχειρίδιο αποτελεί μέρος της σειράς τεσσάρων εκπαιδευτικών εγχειριδίων και απευθύνεται σε γυναίκες που επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στη δημόσια ζωή, σε εθνικούς ή ευρωπαϊκούς θεσμούς. Τα εγχειρίδια είναι αφιερωμένα στις θεματικές ενότητες «Φύλο - Κοινωνία - Πολιτική», «Δομές Εξουσίας», «Πολιτική Επικοινωνία» και «Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές» και αξιοποιούνται σε ειδικά σχεδιασμένα σεμινάρια. Η σειρά εκδίδεται από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής».

Συμβουλευτική Καθοδήγηση (Mentoring)

Η παρούσα έκδοση εκπονήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων mentoring-συμβουλευτικής καθοδήγησης του Έργου «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής», με στόχο την ενημέρωση και την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών προς τις γυναίκες που επιθυμούν να αναλάβουν το ρόλο μέντορα και να μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους σε γυναίκες που επιθυμούν να συμμετέχουν σε εκλογικές διαδικασίες και αναζητούν υποστήριξη και συμβουλευτική.

Η Συμμετοχή των Γυναικών στα Κέντρα Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων στην Ελλάδα

Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει την πανελλαδική έρευνα που διεξήγαγε το Κ.Ε.Θ.Ι. για τη διερεύνηση των στάσεων των πολιτών, αλλά και των πολιτικών σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική. Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε η καταγραφή των όρων συμμετοχής των Ελληνίδων γυναικών στην πολιτική και η διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στη διαμόρφωση της πολιτικής συμμετοχής τους, έτσι ώστε να αναδειχθεί και να καταδειχθεί η προβληματική που σχετίζεται με τη λειτουργία της δημοκρατίας και την ισότητα των φύλων.

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών/-τριών. Επικοινωνιακές Δεξιότητες για τις Γυναίκες στην Πολιτική

Η έκδοση του Κ.Ε.Θ.Ι. με τίτλο «Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών/-τριών: Επικοινωνιακές δεξιότητες για τις γυναίκες στην πολιτική» (Αθήνα 2005) είναι αποτέλεσμα του προγράμματος «Ίση συμμετοχή στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων: Γυναίκες στην Καρδιά της Ευρώπης», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας (Γ.Γ.Ι.). Το Κ.Ε.Θ.Ι. έχει προβεί στην έκδοση του Εγχειριδίου αυτού για τις γυναίκες που θέλουν να εμπλακούν στην πολιτική, προτείνοντας τρόπους για την ενεργό συμμετοχή τους, με σκοπό να τις ενθαρρύνει να αποκτήσουν πολιτική συμμετοχή και παρουσία στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Το Εγχειρίδιο έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο για την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των γυναικών που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική, ώστε να αποκτήσουν μια εκλόγιμη θέση.

Σελίδες

Εγγραφή στο Εκδόσεις