Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Εγχειρίδια

Κατά Φύλο Παρουσίαση των Υποψηφιοτήτων και των Αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών του Σεπτεμβρίου 2015

Η παρούσα Έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο του Έργου «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής», που υλοποιεί το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ως Τελικός Δικαιούχος. Για τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης αξιοποιούνται τα δεδομένα προηγούμενων ετών, όπως αυτά παρατίθενται: α) στη σχετική Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (2012), και β) στη σχετική Έκθεση του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (2015), καθώς και τα αποτελέσματα των Εθνικών Εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015, όπως αυτά παρατίθενται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κατά Φύλο Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών του 2015

Η παρούσα Έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο του Έργου «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής», που υλοποιεί το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ως Τελικός Δικαιούχος. Για τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης αξιοποιούνται τα δεδομένα προηγούμενων ετών, όπως αυτά παρατίθενται στη σχετική Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (2012), καθώς και τα αποτελέσματα των Εθνικών Εκλογών 2015, όπως αυτά παρατίθενται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εργαλεία Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενημέρωσης

Στο πλαίσιο του Έργου «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» που υλοποιεί το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας περιλαμβάνεται η δράση που αφορά στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών Συμβουλευτικής Στήριξης και Ενημέρωσης σε ενδιαφερόμενες γυναίκες. Τα εργαλεία κι οι στόχοι της συγκεκριμένη δράσης παρατίθενται αναλυτικά στο εγχειρίδιο με τίτλο: "Εργαλεία Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενημέρωσης".

Η Συμμετοχή των Γυναικών στα Κέντρα Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων στην Ελλάδα

Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει την πανελλαδική έρευνα που διεξήγαγε το Κ.Ε.Θ.Ι. για τη διερεύνηση των στάσεων των πολιτών, αλλά και των πολιτικών σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική. Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε η καταγραφή των όρων συμμετοχής των Ελληνίδων γυναικών στην πολιτική και η διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στη διαμόρφωση της πολιτικής συμμετοχής τους, έτσι ώστε να αναδειχθεί και να καταδειχθεί η προβληματική που σχετίζεται με τη λειτουργία της δημοκρατίας και την ισότητα των φύλων.

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών/-τριών. Επικοινωνιακές Δεξιότητες για τις Γυναίκες στην Πολιτική

Η έκδοση του Κ.Ε.Θ.Ι. με τίτλο «Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών/-τριών: Επικοινωνιακές δεξιότητες για τις γυναίκες στην πολιτική» (Αθήνα 2005) είναι αποτέλεσμα του προγράμματος «Ίση συμμετοχή στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων: Γυναίκες στην Καρδιά της Ευρώπης», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας (Γ.Γ.Ι.). Το Κ.Ε.Θ.Ι. έχει προβεί στην έκδοση του Εγχειριδίου αυτού για τις γυναίκες που θέλουν να εμπλακούν στην πολιτική, προτείνοντας τρόπους για την ενεργό συμμετοχή τους, με σκοπό να τις ενθαρρύνει να αποκτήσουν πολιτική συμμετοχή και παρουσία στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Το Εγχειρίδιο έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο για την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των γυναικών που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική, ώστε να αποκτήσουν μια εκλόγιμη θέση.

Γυναίκες στα Συνδικαλιστικά Κέντρα Αποφάσεων: Το Χρονικό μιας Απουσίας

Το παρόν έργο, είναι αποτέλεσμα του Προγράμματος: «Ίση Συμμετοχή στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων – Γυναίκες στην Καρδιά της Ευρώπης», που υλοποίησε το Κ.Ε.Θ.Ι. στο πλαίσιο του 5ου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος για την ισότητα των φύλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τη συγχρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας.

Η έκδοση αυτή ξεκίνησε ως μια προσπάθεια του Κ.Ε.Θ.Ι. να καταγράψει τις γυναίκες που είναι εκλεγμένες στα όργανα διοίκησης των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Στην έκδοση παρατίθενται και κάποια διάσπαρτα στοιχεία προηγούμενων ετών, τα οποία βρέθηκαν δημοσιευμένα κυρίως σε συνδικαλιστικά κείμενα, που είναι ωστόσο εντελώς ανομοιογενή και μη συγκρίσιμα μεταξύ τους, ελπίζοντας πως ίσως χρησιμεύσουν σε ερευνητές/-τριες που θα ενδιαφερθούν στο μέλλον.

Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων - Γεγονότα και Αριθμοί 2000

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων: Γυναίκες στα κέντρα αποφάσεων», (db-decision.de) που υλοποιεί το FrauenComputerZentrumBerlin σε συνεργασία με 17 διεθνείς εταίρους και στο οποίο το Κ.Ε.Θ.Ι. ήταν ο εθνικός εταίρος από την Ελλάδα. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογενειακών Υποθέσεων, Ηλικιωμένων, Γυναικών και Νέων.

«Εν τάξει»: Θεωρίες για την Οργάνωση και το Φύλο

Η έκδοση του Κ.Ε.Θ.Ι. με τίτλο «Εν τάξει: Θεωρίες για την Οργάνωση και το Φύλο», (Αθήνα, 2005) είναι αποτέλεσμα της ερευνητικής εργασίας, την οποία ανέλαβε ομάδα ερευνητριών στη Σουηδία, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Γυναίκες στην Κορυφή» (Women to the Top), που υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα του «Συνηγόρου Ίσων Ευκαιριών» της Σουηδίας και χρηματοδοτήθηκε από τη Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το βιβλίο επιδιώκει να αναδείξει τους μηχανισμούς της συμπληρωματικής ή ατελούς ένταξης των γυναικών στις ιεραρχικές οργανώσεις και οργανισμούς, αλλά και στα ελεύθερα επαγγέλματα.

Μελέτη Αξιολόγησης μη Αναγνωρισμένων Εμπειριών και Δεξιοτήτων Γυναικών

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Σύστημα ενθάρρυνσης, στήριξης και προώθησης της απασχόλησης των γυναικών» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Κοινοτική Πρωτοβουλία Employment – NOW. Είχε ως στόχο τη διερεύνηση των άτυπων δεξιοτήτων των γυναικών, που αναπτύσσονται συνήθως κατά το διάστημα της μακροχρόνιας απομάκρυνσής τους από την αγορά εργασίας.

Φύλο και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Στοχευμένη Έρευνα Πεδίου

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη μελέτη της επίδρασης των Μ.Μ.Ε. στην κοινωνική κατασκευή της έννοιας του φύλου. Οι στόχοι της είναι: α) η μορφολογική ανάλυση του κειμενικού είδους (τηλεπεριοδικό, τρίωρης διάρκειας -10.00-13.00- πρωινής ζώνης, τα οποία προβάλλονται από δύο ιδιωτικούς διαύλους καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής) υπό το πρίσμα μιας κριτικής προσέγγισης της έννοιας του φύλου, και β) η ανάδειξη της διαδικασίας αναπαράστασης της γυναικείας υποκειμενικότητας στο ευρύτερο πλαίσιο των «εκπομπών λόγου».

Το κείμενο εντοπίζει παραμέτρους σχετικές με τη μελέτη των επικοινωνιακών τηλεοπτικών πραγματώσεων κοινωνικών ρόλων και υποδεικνύει ανισότητες, στερεότυπα και ελλείψεις στην αναπαράσταση του κοινωνικού ρόλου του φύλου, έτσι όπως κωδικοποιείται στα επιμέρους δομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά αυτών των εκπομπών.

Σελίδες

Εγγραφή στο Εγχειρίδια