Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Δίκτυο "Ελένη Σκούρα"

Συνάντηση Θεματικής Ομάδας Β' & Γ' Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Αναρτήθηκε 16/11/2015
Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 18/11/2015

Συνάντηση Θεματικών Ομάδων Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα" για την «Διαμόρφωση Νέου Πλαισίου για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων»
και για την «Ένταξη της διάστασης του φύλου στα εκτελεστικά όργανα και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των πολιτικών φορέων»

Συνάντηση Θεματικής Ομάδας Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Αναρτήθηκε 11/06/2015
Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 18/06/2015

Συνάντηση Θεματικής Ομάδας Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα" για τη «Διαμόρφωση Νέου Πλαισίου για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων»

Συνάντηση Θεματικής Ομάδας Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Αναρτήθηκε 11/06/2015
Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 17/06/2015

Συνάντηση Θεματικής Ομάδας Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα" για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες»
στις πολιτικές διαδικασίες και τα κέντρα λήψης αποφάσεων

Συνάντηση Θεματικής Ομάδας Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Αναρτήθηκε 11/06/2015
Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 16/06/2015

Συνάντηση Θεματικής Ομάδας Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα" για την «Ένταξη της διάστασης του φύλου στα εκτελεστικά όργανα και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των πολιτικών φορέων»

Δελτίο Τύπου για την 3η Ολομέλεια του Δικτύου «Ελένη Σκούρα»

Αναρτήθηκε 26/05/2015

Δ ε λ τ ί ο Τ ύ π ο υ

3η Ολομέλεια Δικτύου «Ελένη Σκούρα», Έργο: «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της Συμμετοχής των Γυναικών σε Θέσεις Πολιτικής Ευθύνης και Εκπροσώπησης σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο Πολιτικής», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.)

Σελίδες

Εγγραφή στο Δίκτυο "Ελένη Σκούρα"