Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Ημερίδες-Συνέδρια

Συνάντηση Θεματικής Ομάδας Β' & Γ' Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Αναρτήθηκε 16/11/2015
Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 18/11/2015

Συνάντηση Θεματικών Ομάδων Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα" για την «Διαμόρφωση Νέου Πλαισίου για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων»
και για την «Ένταξη της διάστασης του φύλου στα εκτελεστικά όργανα και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των πολιτικών φορέων»

Εγγραφή στο Ημερίδες-Συνέδρια