Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

16ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο στο Δήμο Κιλκίς

Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 13/05/2019

                                                              

                                                               Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)

                                                                 & η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Κιλκίς

                                                                                         Διοργανώνουν

                                                               στο Χώρο της Αυστροελληνικής Καπναποθήκης,

                                                                       Ν. Παναγιώτου 50, 611 00 Κιλκίς-

                                                                        το 16ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

                                                                        Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας