Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Βάση Δεδομένων Συμμετοχής Ανδρών και Γυναικών σε Θέσεις Εξουσίας