Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Γίνε Μέλος του Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Είσαι Φορέας και θέλεις να συμμετέχεις στο Δίκτυο "Ελένη Σκούρα" ορίζοντας Εκπρόσωπό σου;

Αν είσαι θεσμικός φορέας της πολιτείας ή πανεπιστημιακό ινστιτούτο, φεμινιστική ή γυναικεία οργάνωση, κόμμα, συνδικαλιστικός φορέας, κοινωνικός εταίρος, δίκτυο ή ένωση γυναικών της τοπικής αυτοδιοίκησης και θέλεις να συμμετέχεις στο Δίκτυο "Ελένη Σκούρα", συμπλήρωσε με τα στοιχεία του Εκπροσώπου σου τη φόρμα.

 

Είσαι Γυναίκα και θέλεις να συμμετέχεις στο Δίκτυο "Ελένη Σκούρα" ως Μέντορας Περιφέρειας;

Αν θέλεις να συμμετέχεις στο Δίκτυο "Ελένη Σκούρα" ως Μέντορας νέων Γυναικών στην Περιφέρειά σου, συμπλήρωσε με τα στοιχεία σου τη φόρμα.