Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Δράσεις Έργου

ΑΠΟ ΤΙΣ 15/12/2015 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ Η ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Δίκτυο "Ελένη Σκούρα" - Φορείς

Το Δίκτυο «Ελένη Σκούρα» δημιουργήθηκε με γνώμονα τη δημιουργία ενός ανοιχτού και μόνιμου πλαισίου ανταλλαγής απόψεων, εμπειρογνωμοσύνης και δικτύωσης μεταξύ ενδιαφερόμενων φορέων για ζητήματα που αφορούν στην ίση συμμετοχή των γυναικών στις πολιτικές διαδικασίες και στην ισότιμη πολιτική αντιπροσώπευση των γυναικών σε όργανα, θέσεις και διαδικασίες εξουσίας. Η ανάπτυξη συνεργασιών και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την αναγκαιότητα ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης προβλέπεται να συμβάλει σημαντικά στην καταγραφή σχετικών προτάσεων και την ανάπτυξη δράσεων προς αυτήν την κατέυθυνση.

Η δικτύωση αποτελεί μια διαδικασία που αφορά σε ένα συμμετοχικότερο μοντέλο και είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς μπορεί να λειτουργήσει είτε προληπτικά, βοηθώντας τις γυναίκες να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες πτυχές του αποκλεισμού τους από το χώρο της πολιτικής, είτε στην κατεύθυνση της πληροφόρησης και ενδυνάμωσής τους για τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε θέσεις πολιτικής ευθύνης.

Ειδικότερα, η δικτύωση θεσμικών φορέων και οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, οι αρχές και η μορφή της οποίας προσδιορίζονται με Πρωτόκολλο Συνεργασίας, ενισχύει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προτάσεων για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα πρόσθετα εμπόδια που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες, καθώς επίσης και τις ειδικότερες συνθήκες των γυναικών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (Αμεα, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών κ.ά.).

Η ανάπτυξη του Δικτύου «Ελένη Σκούρα» περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Διαμόρφωση προτάσεων για την αύξηση της πολιτικής συμμετοχής και αντιπροσώπευσης των γυναικών σε εθνικό – ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Δημόσια διαβούλευση με στόχο την καταγραφή προτάσεων από όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γκάμα φορέων, οργανώσεων και ατόμων σχετικά με τους ενδεικνυόμενους τρόπους αντιμετώπισης του δημοκρατικού ελλείμματος που προκαλεί η άνιση συμμετοχή γυναικών και ανδρών, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις ειδικών ομάδων πληθυσμού (μειονότητες, ΑμεΑ, νέες, κ.λπ.).
  • Επεξεργασία προτάσεων και Σχεδιασμό ειδικών δράσεων για την ενδυνάμωση γυναικών που ανήκουν σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού (ΑμεΑ, μειονότητες, κ.λπ.).

Τα μέλη του Δικτύου «Ελένη Σκούρα» καλούνται να τηρούν όσα ορίζονται στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας και να συμμετέχουν ενεργά στις Ολομέλειες του Δικτύου. Οι Ολομέλειες του Δικτύου πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ειδικότερα, μέχρι το τέλος του Έργου αναμένεται να πραγματοποιηθούν δεκαοχτώ (18) Ολομέλειες, ενώ στο πλαίσιο της ίδιας δράσης συγκροτούνται και ομάδες εργασίας με επιμέρους συναντήσεις.

Σχετικά με τη Δράση
Τελευταίες Σχετικές Αναρτήσεις
Δίκτυο "Ελένη Σκούρα" - Mentoring Γυναικών

Μέσα από τις δράσεις δικτύωσης επιδιώκεται η δημιουργία μίας «δεξαμενής» επιμορφωμένων και ευαισθητοποιημένων αιρετών γυναικών ή/και γυναικών που διακρίνονται για τη συμμετοχή τους στην πολιτική, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες να αναλάβουν ρόλο μεντόρων νέων γυναικών που θα επιθυμούσαν να ασχοληθούν με τα κοινά. Οι μέντορες αφενός θα λειτουργήσουν ως θετικά παραδείγματα και αφετέρου θα συμβάλουν στην εμψύχωση και ενδυνάμωση των νέων γυναικών, συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες δράσεις του Έργου και ιδιαίτερα με την πραγματοποίηση των σεμιναρίων επιμόρφωσης. Η δικτύωση των γυναικών με τους μέντορες θα είναι τόσο φυσική (για παράδειγμα συναντήσεις στο περιθώριο των σεμιναρίων επιμόρφωσης), όσο και ηλεκτρονική (για παράδειγμα ανταλλαγή emails ή χρήση του φόρουμ της ιστοσελίδας).

Σχετικά με τη Δράση

 

Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια ως κύριο στόχο έχουν την ενίσχυση και εμψύχωση των ίδιων των γυναικών προκειμένου να διεκδικήσουν και να επιτύχουν όχι μόνο τη συμμετοχή τους στις εκλογικές διαδικασίες, αλλά και την εκλογή τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα, μέσω των δράσεων επιμόρφωσης οι γυναίκες υποστηρίζονται ώστε να συνειδητοποιήσουν τα έμφυλα στερεότυπα που καλούνται να αντιμετωπίσουν, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και να αναπτύξουν μηχανισμούς και τρόπους για την υπερπήδηση εμποδίων που αποτρέπουν τη συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή. Ουσιαστικά πρόκειται για δράσεις επιμόρφωσης με την οπτική του φύλου (gender training), οι οποίες αποτελούν βασική ευρωπαϊκή πρακτική στην προσπάθεια ένταξης της οπτικής του φύλου στο σύνολο των πολιτικών (gender mainstreaming).

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε αιρετές ή σε γυναίκες που επιθυμούν να πάρουν μέρος στις εθνικές ή τις ευρωεκλογές, και πραγματοποιούνται σε δύο κύκλους (Α΄ και Β΄) στην πρωτεύουσα κάθε Περιφέρειας της χώρας. Περιλαμβάνουν: α) παρουσιάσεις που αφορούν σε ζητήματα εθνικών & ευρωπαϊκών πολιτικών ισότητας των φύλων, σχετικής νομοθεσίας, θεωρητικού πλαισίου και επιχειρηματολογίας σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, καλές πρακτικές από χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης κ.ά., και β) βιωματικά εργαστήρια για την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, παρουσίασης εαυτού, ηγεσίας, ανάπτυξης συναφών δεξιοτήτων, κ.λπ.

Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης βασίζεται σε εκπαιδευτικό υλικό σχεδιασμένο για τις ανάγκες του Έργου, ενώ οι εκπαιδευτές/τριες λαμβάνουν ειδικής εκπαίδευσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα της επιμόρφωσης σύμφωνα πάντα με τους στόχους του Έργου.

Σχετικά με τη Δράση
Τελευταίες Σχετικές Αναρτήσεις
Εκπαιδευτικό Υλικό

Για τις ανάγκες των σεμιναρίων θα αναπτυχθεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα αξιοποιεί την προηγούμενη εμπειρία του ΚΕΘΙ ή και συναφών φορέων της Ελλάδας ή / και χωρών της ΕΕ. Με δεδομένο ότι τα υποέργα θα υλοποιηθούν παράλληλα, προβλέπεται η αξιοποίηση συναφών παραδοτέων και υλικού μελετών, τεκμηρίωσης και ευαισθητοποίησης, για τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού.

Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού θα είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενη/ ο μέσω του ιστοτόπου του έργου, ενώ τμήματά του θα αναπαραχθούν και θα διανεμηθούν ως υλικό στις συμμετέχουσες.

Σχετικά με τη Δράση
Τελευταίες Σχετικές Αναρτήσεις
Ηλεκτρονικός Κατάλογος Γυναικών που δραστηροποιούνται στην Πολιτική

Ο ηλεκτρονικός κατάλογος γυναικών που δραστηριοποιούνται στην πολιτική σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα είναι σύντομα διαθέσιμος. Ενδεικτικά, τα περιεχόμενα του καταλόγου θα αφορούν σε: βιογραφικά στοιχεία, περιόδους εκλογής, εκλογικές περιφέρειες κ.ά.

Σχετικά με τη Δράση

» Οι Γυναίκες στην Πολιτική Σήμερα

Βάση Δεδομένων Συμμετοχής Ανδρών και Γυναικών σε Θέσεις Εξουσίας

Η βάση δεδομένων σχετικά με τη συμμετοχή ανδρών και γυναικών σε θέσεις εξουσίας δημιουργείται λαμβάνοντας υπόψη άλλες βάσεις που λειτουργούν για το ίδιο θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η λειτουργία της βάσης αναμένεται να ενισχύσει τη γνώση σε σχέση με τις έμφυλες ανισότητες στο επίπεδο συμμετοχής στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Δεδομένου ότι η συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης συνδέεται με το βαθμό συμμετοχής των γυναικών και σε άλλα κέντρα λήψης αποφάσεων, η βάση θα περιλαμβάνει στοιχεία σε διάφορα επίπεδα και τομείς, όπως: κυβέρνηση, οικονομία & επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι κ.λπ.

Σχετικά με τη Δράση
Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Στήριξης και Ενημέρωσης

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών Συμβουλευτικής Στήριξης και Ενημέρωσης σε γυναίκες. Στο πλαίσιο του Έργου αναλαμβάνει την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών σε γυναίκες που επιθυμούν να αναπτύξουν πολιτική δραστηριότητα, με στόχο την ενθάρρυνση, την ενδυνάμωση και την υποστήριξη των γυναικών, ώστε να ξεπεράσουν τα εμπόδια εκείνα που λειτουργούν αποτρεπτικά σε ότι αφορά τη συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται με τους ακόλουθους τρόπους:

Σχετικά με τη Δράση
Έρευνες και Μελέτες

Η διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση μελετών αποτελεί ένα μέσο διερεύνησης τάσεων, χαρακτηριστικών και ιστορικών δεδομένων θεματικών πεδίων και συνιστά μια πρακτική που διασφαλίζει την ανάπτυξη ορθά στοχευμένων δράσεων. Συγκεκριμένα, αναφορικά με την ισότιμη συμμετοχή των δύο φύλων στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων, η ανάπτυξη των επιστημονικών εργασιών θα συνεισφέρει στην αξιοποίησή τους για την υλοποίηση όλων των δράσεων του Έργου και στη σχετική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού.

Στο πλαίσιο του Έργου «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» θα εκπονηθούν δύο (2) έρευνες και μία (1) μελέτη:

  • Έρευνα για το Κοινοβουλευτικό Έργο των Εκλεγμένων Γυναικών: Η έρευνα προβλέπεται να αναδείξει την πολιτική δραστηριότητα των γυναικών που έχουν καταλάβει θέσεις εκπροσώπησης, εντοπίζοντας πιθανή αναπαραγωγή στερεοτυπικών αντιλήψεων στις λειτουργίες του κοινοβουλίου, και να διατυπώσει προτάσεις για τη βελτίωση πιθανών αδυναμιών.
  • Έρευνα για τη Στάση των ΜΜΕ: Η έρευνα ως κύριο στόχο θα έχει τον εντοπισμό της αναπαραγωγής έμφυλων στερεότυπων από τα ΜΜΕ (έντυπα, ηλεκτρονικά και ραδιοφωνικά) αναφορικά με τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή,
  • Μελέτη για την Ανάδειξη της Κοινοβουλευτικής Ιστορίας των Γυναικών: Η μελέτη θα στοχεύει στην ανάδειξη της κοινοβουλευτικής ιστορίας των γυναικών από την απόκτηση του δικαιώματος ψήφου μέχρι σήμερα. Αυτό θα επιτευχθεί με τη συλλογή και ψηφιοποίηση (όπου απαιτείται) ιστορικού και σύγχρονου αρχειακού υλικού για τις γυναίκες στην πολιτική.

Συνοπτικά, οι τρεις (3) έρευνες/μελέτες που έχει σχεδιαστεί να εκπονηθούν θα συμβάλουν στην αποτίμηση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική, στην αποτίμηση του κοινοβουλευτικού έργου σε σχέση με την προώθηση της ισότητας των φύλων, στη διερεύνηση των στερεότυπων που λειτουργούν αποτρεπτικά στην ενασχόληση των γυναικών με την πολιτική, στο ρόλο των ΜΜΕ στην αναπαραγωγή έμφυλων στερεοτύπων και στην ανάδειξη της κοινοβουλευτικής ιστορίας των γυναικών μέσω της συγκέντρωσης ιστορικού και σύγχρονου αρχειακού υλικού.

Δράσεις Ευαισθητοποίησης

Στο πλαίσιο του Έργου προγραμματίζεται η πραγματοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, και την αύξηση των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης.

Σημειώνεται ότι η ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών δεν εξαντλείται στην αύξηση του ποσοστού εκλεγμένων γυναικών στο εθνικό ή το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, αλλά αφορά στην παρουσία των γυναικών σε υψηλές θέσεις στη διοίκηση, στην οικονομία, στο συνδικαλιστικό κίνημα και στην κοινωνία των πολιτών. Με την έννοια αυτή οι δράσεις ευαισθητοποίησης θα επιχειρήσουν να αναδείξουν όλες τις πτυχές του θέματος, ενημερώνοντας για τις υπάρχουσες ανισότητες και εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους η ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών αποτελεί ένα θέμα δημοκρατίας αλλά και ποιότητας της δημοκρατίας.

Στις δράσεις ευαισθητοποίησης του Έργου συμπεριλαμβάνεται η διοργάνωση Ημερίδων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, καθώς επίσης και η διοργάνωση Πανελληνίου και Ευρωπαϊκού Συνεδρίου.

  • Οι Περιφερειακές Ημερίδες Ευαισθητοποίησης θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας με στόχο να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν το εκλογικό σώμα σε σχέση με τη σπουδαιότητα της ενίσχυσης των υποψηφίων γυναικών και την προστιθέμενη αξία από την εκλογή τους στις εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές. Στις Ημερίδες θα αξιοποιούνται τα αποτελέσματα άλλων δράσεων του Έργου (δικτυώσεις, έρευνες/μελέτες) και εισηγήσεις θα πραγματοποιούν τόσο εμπειρογνώμονες όσο και σημαντικοί τοπικοί παράγοντες.
  • Το Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ίση Συμμετοχή με στόχο την ανάδειξη του ζητήματος της ίσης συμμετοχής στην ατζέντα του δημόσιου διαλόγου περί δημοκρατίας, θα είναι αποτέλεσμα των ενεργειών δικτύωσης επιχειρώντας τη διεύρυνση της συμμετοχής στο Δίκτυο με άλλους φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
  • Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Γυναίκες στην Εξουσία» θα έχει διπλό στόχο: αφενός να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του Έργου και αφετέρου να επιβεβαιώσει τη δέσμευση για την προώθηση του στόχου της ίσης συμμετοχής από όλους/ες τους/τις εμπλεκόμενους/ες. Στο Συνέδριο θα προσκληθούν εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών από την Ευρώπη, προκειμένου να παρουσιάσουν τη δική τους εμπειρία και καλές πρακτικές.
Τελευταίες Σχετικές Αναρτήσεις