Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Ηλεκτρονικός Κατάλογος Γυναικών που δραστηροποιούνται στην Πολιτική