Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Σκοπός του Έργου

To Έργο «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» που υλοποιεί το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας στοχεύει στην υποστήριξη των αιρετών και των υποψηφίων γυναικών, προκειμένου να διευρυνθεί η συμμετοχή τους σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και να ενισχυθεί η εκπροσώπησή τους στους πολιτικούς θεσμούς σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο...

Φορέας του Έργου
17ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο στο Δήμο Βόλου
                                                              

Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια ως κύριο στόχο έχουν την ενίσχυση και εμψύχωση των ίδιων των γυναικών προκειμένου να διεκδικήσουν και να επιτύχουν όχι μόνο τη συμμετοχή τους στις εκλογικές διαδικασίες, αλλά και την εκλογή τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα, μέσω των δράσεων επιμόρφωσης οι γυναίκες υποστηρίζονται ώστε να συνειδητοποιήσουν τα έμφυλα στερεότυπα που καλούνται να αντιμετωπίσουν, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και να...

Δίκτυο "Ελένη Σκούρα"

Το Δίκτυο «Ελένη Σκούρα» δημιουργήθηκε με γνώμονα τη δημιουργία ενός ανοιχτού και μόνιμου πλαισίου ανταλλαγής απόψεων, εμπειρογνωμοσύνης και δικτύωσης μεταξύ ενδιαφερόμενων φορέων για ζητήματα που αφορούν στην ίση συμμετοχή των γυναικών στις πολιτικές διαδικασίες και στην ισότιμη πολιτική αντιπροσώπευση των γυναικών σε όργανα, θέσεις και διαδικασίες εξουσίας. Η ανάπτυξη συνεργασιών και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την αναγκαιότητα...

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής

Το ΚΕΘΙ διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών Συμβουλευτικής Στήριξης και Ενημέρωσης σε γυναίκες. Στο πλαίσιο του Έργου αναλαμβάνει την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών σε γυναίκες που επιθυμούν να αναπτύξουν πολιτική δραστηριότητα, με στόχο την ενθάρρυνση, την ενδυνάμωση και την υποστήριξη των γυναικών, ώστε να ξεπεράσουν τα εμπόδια εκείνα που λειτουργούν αποτρεπτικά σε ότι αφορά τη...