Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

14ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 15/04/2019

                                                                                                   

                                                                                                  Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)

                                                                                                                   &  ο Δήμος  Θεσσαλονίκης

                                                                                                                           Διοργανώνουν

                                                                                                                   στην Αίθουσα Εκδηλώσεων

                                                                                                      της Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης

                                                                                                       Εθνικής Άμυνας 27, Θεσσαλονίκη  546 21

                                                                                                            το 14ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

                                                                                                           Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας