Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)

Υπουργείο Εσωτερικών

Υπουργείο Εσωτερικών/Αποτελέσματα Εκλογών

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ)

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής/Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

Βουλή των Ελλήνων

Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ)

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

Eurostat

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Συμβούλιο της Ευρώπης

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης

Ευρωπαϊκό Λόμπου Γυναικών

Πολιτικός Σύνδεσμος Γυναικών

Αιρετές στην Αυτοδιοίκηση

http://www.kethi.gr/

http://www.ypes.gr

http://ekloges.ypes.gr

http://www.isotita.gr/

http://www.eye-isotita.gr

http://www.hellenicparliament.gr

http://www.synigoros.gr

http://www.ekke.gr/

http://www.espa.gr

http://epp.eurostat.ec.europa.eu

http://www.statistics.gr/

http://www.europarl.europa.eu

http://hub.coe.int/

http://www.eige.europa.eu/

http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm

http://www.womenlobby.org/

http://www.polsg.gr/

http://www.airetes.gr/